Informatie voor cursisten

Indien de aanmelding leidt tot plaatsing en inroostering, brengt dit een betalingsverplichting met zich mee, zoals vastgesteld in het Algemeen Reglement van CKV Almere
Na inschrijving verbindt de cursist zich voor de gehele duur aan de cursus.

Inschrijving en plaatsing cursussen muziek: Met de docent overlegt u de lestijd en -dag er wordt tevens beoordeeld of het gekozen instrument of de stem wel geschikt zijn.

Betaling cursusgeld: Betaling van het cursusgeld in tien termijnen is alléén mogelijk als u betaalt per automatische incasso en alleen voor een jaarcursus (vanaf 30 weken of langer). Betaling in termijnen via een andere betaalwijze is niet mogelijk. Cursisten van 21 jaar en ouder betalen 21% btw over de vermelde tarieven.

Verhindering of ziekte van docent of cursist Bij ziekte of verhindering van een cursist vragen wij de cursist de docent zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Bij ziekte of verhindering van een docent zal de docent de cursist zo spoedig mogelijk inlichten over eventuele uitval van lessen.

Iedereen doet mee: Wil uw kind dansen, zingen of een instrument leren spelen? Heeft uw kind een passie voor theater, dans of muziek? Een talent voor tekenen, zingen of fotograferen?  In de kunsten zijn allerlei leuke opleidingen en cursussen waarmee je je talent kunt ontwikkelen. Ook voor kinderen uit gezinnen die er financieel niet zo ruim voorstaan. Dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere kunnen ook deze kinderen de kans krijgen om voor maximaal 450 Euro per jaar een cursus te volgen.

Voor wie? Kinderen uit gezinnen met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum kunnen gebruik maken van ondersteuning door het jeugdcultuurfonds. 120%  van het sociaal minimum is  voor alleenstaande ouders per maand € 1.420,- (netto), voor echtparen is het € 1580,- (netto). Hoe werkt het? Als uw kind een cursus of opleiding wilt volgen, zoekt u contact met een tussenpersoon of intermediair die voor u een aanvraag kan doen bij het Jeugdcultuurfonds. Bijvoorbeeld een onderwijzer(es), een hulpverlener of een maatschappelijk werker. De tussenpersoon kan zich aanmelden via de website www.jeugdcultuurfonds.nl/almere en een aanvraag doen. Het Jeugdcultuurfonds betaalt dan de kosten rechtstreeks aan de instelling die de opleiding verzorgt. Soms verstrekt het fonds ook een bijdrage aan materiaal, bijvoorbeeld voor dansschoenen of huur van een muziekinstrumentt.

Waar vindt u meer informatie? Op de website www.jeugdfondssportencultuur/almere vindt u meer informatie.

Publicatie foto- en filmmateriaal: Tijdens de vele concerten, voorstellingen, exposities en andere openbare activiteiten door cursisten en medewerkers kan er gefotografeerd worden of worden er video-opnames gemaakt door ouders, familieleden, medewerkers van CKV Almere, persfotografen en camerateams van televisie. Deze beelddragers worden vaak gebruikt voor publicaties in diverse (lokale) media of door CKV Almere zelf in brochures, affiches en advertenties. CKV Almere gaat er vanuit dat cursisten hiermee akkoord gaan bij ondertekening van het inschrijfformulier, tenzij vooraf via het contactformulier bezwaar is aangetekend.

Klachten: Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening. We verzoeken u eventuele opmerkingen en/of klachten via het contactformulier in te dienen. CKV Almere zal uw klacht binnen drie weken in behandeling nemen en u schriftelijk informeren.

Deel deze pagina van CKV Almere