Jan Maat

Jan Maat docent trompet bij CKV Almere

Als Docent Koper ben ik al vele jaren verbonden aan het muziekonderwijs in Almere. Eerst aan het CKV, later aan De Kunstlinie en met ingang van het komende cursusjaar aan het CKV Almere.

In mijn beleving was het muziekonderwijs altijd zeer dynamisch en ik hoop dan ook dat dit in de toekomst ook het geval zal zijn. Heel graag zal ik daar via het CKV Almere, mijn steentje aan bijdragen!

Naast het lesgeven in Almere, ben ik als dirigent / docent verbonden aan een drietal muziekverenigingen. Harmonie Eendracht te Dronten, Concordia te Elburg en Nooit Gedacht te Windesheim. Deze verenigingen beschikken over een eigen muziekopleiding, alwaar ik naast het dirigeren verantwoordelijk voor ben.

Verder treed ik namens de landelijke muziekorganisaties op als examinator, tijdens Ha-Fa muziekexamens.  In de Harmonie en Fanfare wereld is het namelijk gebruikelijk dat leerlingen op gezette tijdstippen, proeve van bekwaming afleggen.

Ik hoop dat we met het CKV Almere een muzikale, boeiende en vooral ook inspirerende toekomst tegemoet gaan.

Deel deze pagina van CKV Almere