Veelgestelde vragen

INSCHRIJVING EN OPROEP

Kan ik mij telefonisch inschrijven?
Nee, inschrijven gaat rechtstreeks via deze website.

Kan ik een proefles volgen?
Ja, in overleg met de docent kunt u een proefles volgen. Op de open dagen in de Kunstlinie kunt u aan tal van open lessen deelnemen en de muziekinstrumenten uitproberen.

Ik heb nog geen bevestiging of oproep gekregen.
Door het grote aantal inschrijvingen kan het voorkomen dat u nog geen bericht heeft ontvangen. U kunt dit binnenkort verwachten. CKV Almere streeft ernaar uw aanvraag binnen 10 werkdagen te beantwoorden.

Ik ben ingeschreven op de wachtlijst maar heb nog niets gehoord, hoe lang is de wachtlijst?
De wachttijd op de wachtlijst is niet altijd bekend, dit is afhankelijk van eventuele uitschrijvingen. Bij voldoende inschrijvingen worden er nieuwe docenten aangesteld. Zodra zich een plaatsingsmogelijkheid voordoet, ontvangt u hiervan schriftelijk of telefonisch bericht. In principe probeert CKV Almere iedereen zo snel mogelijk te plaatsen.

Ik kan niet op het tijdstip waarop ik opgeroepen ben.
Klassikale lessen worden op een vast tijdstip gegeven. Deze lestijden staan op de website van CKV Almere. U kunt een voorkeur voor zo’n tijdstip aangeven bij inschrijving.
Bij het instrumentale onderwijs wordt een cursist ingeroosterd na overleg tussen de docent en de cursist. Indien een lestijd bij nader inzien toch niet blijkt te passen, wordt verzocht met de docent contact op te nemen, omdat de docent eventuele roosterwijzigingen zelf in het rooster toepast.

ANNULERING OF VERHINDERING VAN EEN LES

Ik ben verhinderd voor een les, hoe kan ik mij het beste afmelden?
Afmelden voor een les kan alleen bij de door de docent aangegeven wijze.

Kan ik een gemiste les inhalen?
Als de cursist/leerling ziek is of om andere reden een les moet missen, kunnen we de gemiste les niet opnieuw aanbieden.

Als de docent ziek is, wordt de les dan ingehaald?
Wanneer gedurende een cursus meer dan drie lessen niet door kunnen gaan, door of vanwege de docent, vindt compensatie plaats. Dat wil zeggen dat er een evenredige compensatie in extra lessen, of compensatie van een evenredig deel van het betaalde lesgeld, wordt vergoed, vanaf de vierde les per cursus die geen doorgang vindt.

Hoe en wanneer kan ik een cursus opzeggen/annuleren?
Dat kunt u bij uw docent zelf aangeven.

BETALING

Moet ik het lesgeld van een cursus in één keer betalen?
U kunt bij uw inschrijving opgeven of u een eenmalige machtiging wenst voor het gehele cursusbedrag of een machtiging voor gespreide betaling. Voor kortlopende cursussen (12 weken) is alleen eenmalige machtiging voor het gehele bedrag mogelijk.

Deel deze pagina van CKV Almere